10 vuotta Liikkeenjohdon Asiantuntijuutta

Alku

Olin 2000-luvun alussa yhteistyössä erään portugalilaisen yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Hän kertoi minulle positiivisista kokemuksistaan kansainvälisen  liikkeenjohdon konsultointiorganisaatio IIB:n (Institute of Independent Business) kanssa. Otin myöhemmin yhteyttä Lontooseen IIB:n pääpaikkaan ja tiedustelin olisivatko he halukkaita yhteistyöhön. Liityin tähän IIB-organisaatioon vuonna 2006 ja tämä johti myöhemmin Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskuksen perustamiseen  Suomeen vuonna 2008.

Eräs ensimmäisistä hankkeistamme oli automaattinen lippujärjestelmä Portugaliin. Suomalainen pk-yritys oli astumassa Portugalin markkinoille ja saimme yritykselle arvokasta paikallista tukea paikallisen IIB-organisaation kautta.

Tarve

Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus eli LAK perustettiin tukemaan suomalaisia ja Suomessa toimivia pk-sektorin yrityksiä.  Tavoitteena on auttaa näitä yrityksiä selviytymään erilaisista haasteista tarjoamalla käytännönläheistä tukea yritysjohdolle. Tämä tuki kanavoidaan LAK:n kokeneiden asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kautta.

Pk-yrityksillä on yleensä aina puutetta resursseista ja varsinkin silloin kun puhutaan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tuoteosaamista monesti löytyy, mutta kansainvälisen liiketoiminnan osaamisessa on paljon vielä tekemistä. Tähän tarpeeseen pyrimme LAK:n perustamisella vastaamaan.

Eräs Pohjois-Suomesta kotoisin oleva pk-yritys oli laajentumassa ulkomaille ja kohteeksi valikoitui Englanti.

Tuote liittyi golfin pelaamiseen ja paikallisen IIB-organisaation tuella löysimme tälle pk-yritykselle sopivat yhteistyökumppanit Englannista. Nämä paikalliset resurssit auttoivat yritystä pääsemään kontaktiin oikeiden asiakkaiden ja todellisten päättäjien kanssa. Liiketoiminta käynnistyi nopeasti pilottihankkeiden kautta.

Resurssit

Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskuksen konsultit ovat kaikki kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia ja asiantuntijoiden määrä on kasvanut vuosien varrella nykyiseen noin kolmeenkymmeneen.

Olemme alusta asti pyrkineet hankkimaan joukkoomme eri alojen ja eri toimintojen osaajia niin, että pystymme kattamaan mahdollisimman laajan osaamisalueen pk-yritysten toimintakentässä.

LAK on vuosien varrella kehittynyt monialaosaajaksi ja joukossamme on kaikkien keskeisten yrityksen osa-alueiden osaajia ja monien toimialojen kokeneita tuntijoita.

Eräs Etelä-Suomesta kotoisin oleva meriteollisuusalan pk-yritys oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Syyt olivat moninaiset ja ne johtuivat osittain markkinoiden ja toimialan nopeista muutoksista. Teimme tämän pk-yrityksen kanssa suunnitelman vapaaehtoisesta sisäisestä saneerauksesta, jossa keskityttiin ydinliiketoiminnan tehostamiseen ja satsattiin markkinointiin. Osallistuimme ohjelman käytännön toteutukseen useamman asiantuntijamme voimin. Kuluja ja henkilöstöä jouduttiin vähentämään, mutta yritys sai toimintansa käännettyä tulokselliseksi ja selvisi tämän vaikean vaiheen yli.

Palvelut

Toimintaympäristömme on näiden vuosien aikana muuttunut ja kehittynyt jatkuvasti kansainvälisempään suuntaan.  Koska LAK:lla on taustatukenaan kansainvälinen IIB-organisaatio, olemme pystyneet auttamaan pk-sektorin yrityksiä kansainvälistymisessä sekä monessa muussa liikkeenjohdon haasteessa.

Tänään LAK auttaa pk-sektorin yrityksiä mm. strategian laadinnassa ja sen toteutuksessa, hallitustyöskentelyn tehostamisessa, muutostilanteiden hallitsemisessa, yritysjärjestelyissä, rahoitukseen, kassavirtaan sekä taloushallintoon liittyvissä haasteissa, kansainvälistymisessä ja myynnin ja markkinoinnin haasteissa sekä juridisissa ongelmissa ja erilaisissa johtotason mentoroinnin tilanteissa. Tässä vain muutamia esimerkkejä nykyisistä monitahoisista toimeksiannoistamme.

Eräs pääkaupunkiseudun IT-alan pk-yritys oli laajentumassa kansainvälisesti. Yritys tarvitsi kuitenkin johtoryhmälleen sparrausta liiketoiminnan johtamisessa ja henkilökohtaisissa valmiuksissa. Laadimme yhdessä  johtoryhmän jäsenille mentorointiohjelman, jonka toteutimme LAK:n resursseilla. Noin vuoden valmennuksen jälkeen yritys päättikin lähteä kansainvälistymään ensivaiheessa Hollannin kautta.

Valoisa tulevaisuus

LAK:n asiantuntijat toimivat eri puolilla Suomea Turusta Porvooseen ja pääkaupunkiseudulta Ouluun. Tavoitteenamme on kasvaa koko Suomen kattavaksi pk-sektorin tukiorganisaatioksi.

Käytännön liikkeenjohdon kokemukselle ja osaamiselle on jatkuvasti lisääntyvää kysyntää.

Uskonkin, että tulevaisuus on valoisa sekä LAK:n osalta, että ennen kaikkea suomalaisten pk-yritysten osalta.

Eräs logistiikka-alalla toimiva pk-yritys tarvitsi laajentumiseensa lisää liiketoiminnan asiantuntemusta. Osallistuimme yrityksen kehittämiseen hallituksen työskentelyn kautta usean vuoden ajan. Yritys on koko sen ajan kasvanut ja kehittynyt positiivisesti ja tuloksellisesti ja yrityksen tulevaisuus näyttääkin nyt valoisalta.

Olli Pakkala

  • Olli Pakkala – kunniajäsen, EVP
    Olli Pakkala – kunniajäsen, EVP
    Founding Partner, DI, Ekon.
Olli Pakkala – kunniajäsen, EVP
Founding Partner, DI, Ekon.

Tausta

Pitkä käytännön kokemus liiketoimintojen tulosvastuullisesta johtamisesta kotimaassa ja ulkomailla. Yli 10 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista teollisuuden ja palveluliiketoimintojen  kehittäjänä. Kansainvälisen Institute for Independent Business (IIB) konsultointiorganisaation edustaja (Fellow) Suomessa.

Erikoisosaaminen

Johtoryhmien sparraus ja hallitustyöskentely (HHJ); Strategiat ja liiketoimintasuunnitelmat; Liiketoiminnan tuottavuus ja terveyttäminen;  Myynnin tehostaminen; Kasvu ja kansainvälistyminen;

Hyväksytty liiketoiminnan kehittäjä (ks. LinkedIn-profiili).

(Huom. Olli on 2021 siirtynyt hyvin ansaitulle eläkkeelle, mutta toimii edelleen tilanteen niin salliessa neuvonantajana ja LAK-kollegoidensa tukena.)

Puh. +358 50 3378501

Lue seuraavaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top