Strateginen markkinointi on paljon muutakin, kuin kanava-ajattelua

Keskustelu markkinoinnista on viime vuosina keskittynyt pääosin kanaviin.

Kannattaako markkinoida eli mainostaa perinteisessä mediassa, vai pannaanko paukut Someen? Paljonko yleensä pitää paukuttaa tuotteitamme mediassa? Mikä on eri medioiden kustannustehokkuus eri kohderyhmissä, jne.

Tällainen keskustelu on paikallaan, kun tiedämme minne haluamme mennä. Ennen kuin määränpää on selvillä, ei kannata kiistellä käännytäänkö seuraavassa risteyksessä oikealle vai vasemmalle. Mitä tarpeita haluamme täyttää asiakkaidemme arvonmuodostuksessa? Onko meillä selvä käsitys näistä asioista, vai painammeko markkinoinnissa päälle vanhasta muistista, vaikka ympäröivä yhteiskunta, ja sen myötä markkinatilanne, on muuttunut?

Ennen kuin ryhdymme keskusteluun markkinointimixistä, olisi syytä pohdiskella mitä yrityksemme haluaa olla asiakkaillemme? Yrityksemme strategiapohdiskelussa tulisi SWOT:tien, liikevaihtotavoitteiden ja tuotantoinvestointien lisäksi pohtia asiakkaita, nykyisiä ja potentiaalisia. Ketkä ovat meidän asiakkaitamme? Mitä he ostavat meiltä, ja miksi? Miten he käyttävät tuotteitamme ja mitä he kokevat hyötyvänsä niistä? Mitä muuta he voisivat ostaa meiltä, joka tuottaisi heille arvoa ja lisäisi asiakasuskollisuutta? Miten tämä vaikuttaa yritykseemme, tuotteisiin ja palveluihin, prosesseihin ja asiakasrajapintaan? Eli, käännetään keskustelu ylösalaisin tuotteiden luukuttamisesta asiakkaille, asiakkuuksien vaikutuksiin yrityksemme tarjoamaan ja sen koko toimintaan. Tällaisella tarkastelulla on vaikutusta yrityksemme liiketoimintalogiikkaan, kilpailutilanteeseen ja myös yritysbrändäykseen.

Asiakkuuksien strategiapohdiskelussa kannattaa hyödyntää ulkopuolista osaamista; ulkopuolisten silmät näkevät metsän puilta ja he auttavat identifioimaan uusia mahdollisuuksia sekä viemään prosessia tehokkaasti eteenpäin.

Kun olemme tehneet yllä kuvatun strategisen uus-asemoinnin, voimme pohtia millä tavalla uudessa tilanteessa lähestymme asiakkaitamme, miten rakennamme markkinointiviestinnän eri asiakasryhmiemme kanssa.

Lisätietoja: Jan Lindholm, jan.lindholm@lakfin.com, 050 576 4121

 

Lue seuraavaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top