The Stage is Yours!

Asiantuntijahaastattelussa LAK-konsultti, Drumsö Brand Machinen, Näkemysverstas Luotzin ja Farge Islandin luova johtaja Pasi Turkka. 

Kerro vähän taustastasi!

Olen kerännyt kokemusta reilut 30 vuotta erilaisista brändiprojekteista. Matkalle mahtuu Suomen johtavia mainostoimistoja ja asiakaskuntaa maan suurimmista yrityksistä start-uppeihin. Liityin mukaan LAK-verkostoon lähes neljä vuotta sitten, koska tunnistin selkeästi sen tarpeen, jolla suomalaisten pk-yritysten menestykseen saadaan uutta vauhtia.

Olet viime aikoina alkanut puhua myös henkilö- ja asiantuntijabrändäyksestä – mistä on kysymys?

Elämme asiantuntijoiden kulta-aikaa. Mediat ovat täynnä ”päivystäviä dosentteja”, jotka ovat saavuttaneet asemansa joko asiantuntijuutensa tai persoonansa kautta. Tunnetuimpienkin henkilö- ja asiantuntijabrändien sähköiset esiintymiset ovat usein kuitenkin hämmästyttävän kotikutoisia ja sekä sisällöllisesti että visuaalisesti.

Suoraan sanoen ne ovat valovuosien päässä yritysbrändien huolella rakennetuista ulostuloista. Tässä on mielestäni hyvä markkinarako hyödyntää kokemustamme yritysbrändäyksestä. Olemme rakentaneet paketin, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden erottautumiseen & vahvan, uskottavan ja kiinnostavan h/a-brändin rakentamiseen.

Konseptinne nimi on FARGE, avaa vähän sen ideologiaa!

Henkilö- ja asiantuntijabrändäys on brändäämistä siinä, missä yrityksen, tuotteen tai palvelunkin. Prosessi itsessään on hyvin samankaltainen, vaikka faktisesti näillä tarkoitetaankin kahta eri asiaa. Olennaisin ero liittyy siihen, haluatko tulla tunnetuksi persoonasi vai osaamisesi kautta. Henkilöbrändi tukeutuu enemmän persoonaasi, tarinaasi, kun taas asiantuntijuus nousee enemmänkin esiin osaamisviitekehyksen kautta jne.

Olet painottanut aina ydinlupausta, päteekö se tässäkin?

Kyllä pätee ja ilman uniikkia lupausta lähdemme väärille poluille. Brändityön ensimmäinen ja tärkein vaihe on kaivaa esiin ydin. Mikä on ”se jokin”, joka erottaa sinut muista; kilpailijoista jne. Missä sinä olet uniikki, missä parempi, kuin kukaan muu. Miksi sinusta pitäisi kiinnostua? Tämä vaihe on kaiken a ja o, se luo pohjan kaikelle tekemiselle. Vaiheen lopputulema on lupaus, joka on brändisi tärkein rakennusaine. Erityisen tehokas lupauksesta tulee, kun se viestii näkemystäsi. Mikään ei kiinnosta ”yleisöä”, niin paljon, kuin näkemys.

Fargen peruselementit ovat imago, maine ja tunnettuus. Imago perustuu mielikuviin ja on siksi keinotekoisestikin rakennettavissa. Maine taas perustuu kokemukseen ja on siksi aina totta. Hyvässä ja pahassa. Tunnettuus taas määrittää Fargesi arvon, parhaimmillaan se on paljon enemmän kuin osien summa. Tunnettuus on myös elinehto, sillä ilman sitä ei ole imagoa, ei mainetta, eikä brändiä.

Miten projekti etenee käytännössä?

Lähdemme aina liikkeelle tutustumisesta ja laadimme sen pohjalta tahtotilan, tavoitteet, ydinlupauksen ja strategia. Samalla alamme myös myös suunnitella erilaisia välineitä, joilla osaamisesi esitellään kohdeyleisölle, kuten videot, blogit, podcastit, haastattelut jne.

Coaching on myös iso osa projektia, kuten miten esiinnyt ja puhut kameran edessä. Luonteva esiintyminen on tärkeä osa Fargea ja sen uskottavuutta, karismaa ja kiinnostavuutta. Kokeneet esiintymisen ammattilaiset ohjaavat ja koulivat sinusta asiasi arvoisen esiintyjän, saat kokonaisuuteen runsaasti eväitä, oppia ja varmuutta.

Kun perustyöt on tehty huolella, niin teemme suunnitelman viestin jakelun suhteen. Kaikki edellä mainittu on turhaa ilman yleisöä, siksi palveluumme sisältyy olennaisena osana ”Fargesi saattelu yleisön silmiin”. LinkedIn, Twitter, Youtube, sähköposti, usein myös Facebook, Instagram jne. ovat tärkeitä kanavia.

Somen tärkein tehtävä on ohjata trafiikkia kotipesääsi; sivustolle, vlogiin/blogiin jne. Lopputuloksen kannalta on aina hyvä, että sinulla on paikka, johon voit ”koota viisautesi”, jossa käyt dialogia ja jonne ohjaat esim. puhujakeikkakyselyt.

Miten korkealle pitäisi asettaa tavoitteet?

Sky is the limit! Jos sinun kuuluisi mielestäsi nousta Nordic Business Forumin päälavalle heti Barack Obaman jälkeen, niin Farge on juuri Sinua varten. Erikoisosaamisen esiintuominen, puhekeikat, koulutukset, keynotet, työnantajan tunnettuuden kasvattaminen, innovaatioiden esiin nostaminen, investori pitchit jne. kaikki ovat yhtä hyviä tavoitteita.

Pitää uskaltaa; olla esillä, sanoa ääneen, olla mieltä, hyväksyä poikkeavat mielipiteet, trollit, vastaiskut, ylenmalkaiset kehutkin! Pure & Simply!

The Stage is Yours!

Kiitos haastattelusta Pasi!

Pasi ja muut LAK-asiantuntijat löytyvät tästä

Lue seuraavaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top