The Stage is Yours!

Asiantuntijahaastattelussa LAK-konsultti, Drumsö Brand Machinen, Näkemysverstas Luotzin ja Farge Islandin luova johtaja Pasi Turkka. 

Kerro vähän taustastasi!

Olen kerännyt kokemusta reilut 30 vuotta erilaisista brändiprojekteista. Matkalle mahtuu Suomen johtavia mainostoimistoja ja asiakaskuntaa maan suurimmista yrityksistä start-uppeihin. Liityin mukaan LAK-verkostoon lähes neljä vuotta sitten, koska tunnistin selkeästi sen tarpeen, jolla suomalaisten PK-yritysten menestykseen saadaan uutta vauhtia.

Olet viime aikoina alkanut puhua myös henkilö- ja asiantuntijabrändäyksestä – mistä on kysymys?

Elämme asiantuntijoiden kulta-aikaa. Mediat ovat täynnä ”päivystäviä dosentteja”, jotka ovat saavuttaneet asemansa joko asiantuntijuutensa tai persoonansa kautta. Tunnetuimpienkin henkilö- ja asiantuntijabrändien sähköiset esiintymiset ovat usein kuitenkin hämmästyttävän kotikutoisia sekä sisällöllisesti että visuaalisesti.

Suoraan sanoen ne ovat valovuosien päässä yritysbrändien huolella rakennetuista ulostuloista. Tässä on mielestäni hyvä markkinarako hyödyntää kokemustamme yritysbrändäyksestä. Olemme rakentaneet paketin, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden erottautumiseen & vahvan, uskottavan ja kiinnostavan h/a-brändin rakentamiseen.

Konseptinne nimi on FARGE, avaa vähän sen ideologiaa!

Henkilö- ja asiantuntijabrändäys on brändäämistä siinä, missä yrityksen, tuotteen tai palvelunkin. Prosessi itsessään on hyvin samankaltainen, vaikka faktisesti näillä tarkoitetaankin kahta eri asiaa. Olennaisin ero liittyy siihen, haluatko tulla tunnetuksi persoonasi vai osaamisesi kautta. Henkilöbrändi tukeutuu enemmän persoonaasi, tarinaasi, kun taas asiantuntijuus nousee enemmänkin esiin osaamisviitekehyksen kautta jne.

Olet painottanut aina ydinlupausta, päteekö se tässäkin?

Kyllä pätee ja ilman uniikkia lupausta lähdemme väärille poluille. Brändityön ensimmäinen ja tärkein vaihe on määritellä tavoitepositio; mitä halutaan saada aikaan, mikä osa markkinasta ottaa haltuun ja miksi. Sitten mietitään, kenelle brändisi tuottaa eniten arvoa; kohderyhmä. Ja sitten päästäänkin ytimen kimppuun. Mikä on ”se juttu”, joka erottaa sinut muista, kilpailijoistasi? Mikä on se juttu, jossa olet parempi kuin kukaan muu. Miksi sinusta pitäisi kiinnostua, mihin sinussa voisi rakastua? Tuo löydös kiteytetään lupauksen muotoon, lupauksen, joka kiteyttää ekspertiisisi asiakkaalle tuottaman arvon ja erottaa sinut muista. Lupaus on brändin tärkein rakennusaine. 

Fargen peruselementit ovat imago, maine ja tunnettuus. Imago perustuu mielikuviin ja on siksi keinotekoisestikin rakennettavissa. Maine taas perustuu kokemukseen ja on siksi aina totta. Hyvässä ja pahassa. Tunnettuus vastaavasti määrittää Fargesi, brändisi arvon, missä raadollista se, että ilman tunnettuutta ei ole brändiä. Parhaimmillaan nämä yhdessä ovat paljon enemmän kuin osien summa. 

Miten projekti etenee käytännössä?

Lähdemme aina liikkeelle tutustumisesta ja haastamisesta. Selvitetään tahtotila, tavoitepositio, kohdeyleisö ja resurssit. Siitä simppeliä hommaa, että mitä syvemmälle kättä työntää taskuun, sitä nopeammin asiat tapahtuvat, mutta pienelläkin budjetilla saa aikaan yllättävän paljon. Samalla alamme myös myös suunnitella erilaisia välineitä, joilla osaamisesi saatellaan kohdeyleisön silmiin, kuten videot, blogit, podcastit, haastattelut jne.

Coaching on myös iso osa projektia, esiintyminen ja kameran edessä oleminen, osaamisen esilletuominen. Opetellaan viestimään asiat asiakaslähtöisesti, päästämään irti omasta erinomaisuudesta ja keskittymään asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Luonteva esiintyminen on tärkeä osa Fargea ja sen uskottavuutta, karismaa ja kiinnostavuutta. Kokeneet esiintymisen ammattilaiset ohjaavat ja koulivat sinusta asiasi arvoisen esiintyjän, saat kokonaisuuteen runsaasti eväitä, oppia ja varmuutta.

Kun perustyöt on tehty, niin teemme suunnitelman fargesi jakelun suhteen. Kaikki edellä mainittu on turhaa ilman yleisöä, siksi palveluumme sisältyy olennaisena osana ”Fargesi saattelu yleisön silmiin”. LinkedIn, sähköposti, Twitter, Youtube, usein myös Facebook, Instagram jne. ovat tärkeitä kanavia.

Kanavien tärkein tehtävä on ohjata trafiikkia kotipesääsi; sivustolle, vlogiin/blogiin tms. Lopputuloksen kannalta on aina hyvä, että sinulla on paikka, johon voit ”koota viisautesi”, jossa käyt dialogia ja jonne ohjaat esim. puhujakeikkakyselyt ja tilaukset.

Miten korkealle pitäisi asettaa tavoitteet?

Sky is the limit! Jos sinun kuuluisi mielestäsi nousta Nordic Business Forumin päälavalle heti Barack Obaman jälkeen, niin Farge on juuri Sinua varten. Erikoisosaamisen esiintuominen, puhekeikat, koulutukset, keynotet, työnantajamielikuvan ja tunnettuuden kasvattaminen, innovaatioiden esiinnostaminen, investor deckit jne. kaikki ovat yhtä hyviä tavoitteita.

Pitää uskaltaa; olla esillä, sanoa ääneen, olla mieltä, hyväksyä poikkeavat mielipiteet, trollit, vastaiskut, ylenmalkaiset kehutkin! Pure & Simply!

The Stage is Yours!

Kiitos haastattelusta Pasi!

Pasi ja muut LAK-asiantuntijat löytyvät tästä

Lue seuraavaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top