Tilaa uutiskirje

Tilaa LAK uutiskirje

   

  GDPR tietosuojalauseke:
  Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste
  Laatimispäivämäärä: 21.5.2018
  1. Rekisterin nimi
  Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK ry:n sidosryhmärekisteri
  2. Rekisterin pitäjä
  Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK ry
  Forum Meeting Park, Mannerheimintie 20 B, 00100 Helsinki
  3. Rekisterin pitäjän yhteyshenkilö Pasi Turkka
  Liikkeenjohdon Asiantuntijakeskus LAK ry
  [email protected]
  4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot sidosryhmistä & asiakkaista:
  – etunimi
  – sukunimi
  – sähköpostiosoite
  5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Sidosryhmärekisteriin kuuluvia informoidaan LAK:n toimintaan liityvistä asioista, uusista palveluista, referensseistä ja toiminnasta.
  6. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.
  Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.
  7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse. Asiakastietoja voidaan pyynnöstä päivittää tai poistaa.
  8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sidosryhmä- ja asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.
  10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
  Rekisteriin kuuluvilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.
  11. Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.
  12. Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
  Back to top