Vuokrajohtajasta on moneksi

LAK-blogin haastattelussa asiantuntijamme Jukka-Pekka Kettunen. Tällä kertaa pureudumme Jukka-Pekan näkemyksiin vuokrajohtamisesta.

Miten määrittelisit vuokrajohtamisen?

”Vuokrajohtamisen konsepti on samankaltainen kuin vuokratyövoiman: organisaatiolla on väliaikainen tai äkillinen tarve lisätä resursseja, vuokrajohtamisen kohdalla johtamisresursseja. Vuokrajohtamisessa – tai interim managementissa, kuten englanniksi sanotaan – organisaatio hankkii palvelusopimuksella väliaikaisen, kokeneen johtajan,” Jukka-Pekka aloittaa ja jatkaa: ”Vuokrajohtajan, tavoitteena on ensisijaisesti suorittaa annettu toimeksianto. Sen lisäksi vuokrajohtaja yleensä siirtää asiakasorganisaatioon monipuolista osaamista niin liiketoimintahaasteen aihepiiristä kuin yleisemminkin johtamiseen liittyen.”

Milloin vuokrajohtajaa voidaan käyttää?

”Vuokrajohtajan käyttömahdollisuudet ovat laajat. Joku viisas on todennut vuokrajohtajan olevan aidosti asiakasorganisaation strateginen resurssi, joka täydentää työyhteisön äkillistä tai väliaikaista kompetenssi- tai resurssivajausta nopeasti. Palkkajohtajan irtisanoutuminen, vanhempainvapaat ja uuden johtajan rekrytointivaikeudet ovat tavanomaisia tilanteita käyttää vuokrajohtajaa.”

”Erilaisten muutos- ja kriisitilanteiden läpivienti on tyypillistä vuokrajohtajan työkenttää, olipa kyseessä sitten kasvu tai karsinta. Yrityskaupoissa ja fuusioissa käytetään usein vuokrajohtajaa väliaikaisjohtajana”, kertoo Jukka-Pekka ja muistuttaa, että vuokrajohtajia voidaan käyttää kaikilla toimialoilla ja lähestulkoon kaikissa johtotehtävissä.

Mitä hyötyä vuokrajohtajan käyttämisestä on?

”Moniakin. Kokenut vuokrajohtaja saadaan joustavasti paikalle ja hän laskuttaa vain siitä ajasta, jonka organisaatiolle työskentelee. Lisäksi vuokrajohtajatoimeksiannon aloittaminen on nopeaa: yleensä vuokrajohtaja voi aloittaa muutaman päivän tai viikon kuluttua. Hän tuo organisaatioon mukanaan asiantuntemusta, tietoa ja taitoa. Vuokrajohtaja voi olla myös osa-aikainen, jolloin asiakasorganisaatio saa vaikkapa markkinointi- tai talousjohtajan osa-aikaiset resurssit kokoaikaisen päällikön tai jopa assistentin kustannuksin.”

Jukka-Pekka innostuu kertomaan lisää vuokrajohtamisen hyödyistä: ”Vuokrajohtajahan on nopea ongelmien ratkoja. Toimeksiannon suoritettuaan ja tavoitteet saavutettuaan hän ei jää organisaatioon aiheuttamaan kustannuksia. Lisäksi vuokrajohtaja pystyy katsomaan asioita helposti ulkopuolelta, joten vuokrajohtaja on myös objektiivisempi. Hän pystyy kehittämään tuoreita ideoita ja työskentelemään ongelmien parissa avoimemmin kuin vakituinen johtaja.”

”Vuokrajohtaja tietää heti ensimmäisestä päivästä lähtien, mihin mennessä toimeksianto on suoritettava. Tästä syystä näen vuokrajohtajan myös tuottavampana: hän käyttää aikansa vain toimeksiantoon eikä juokse turhaan palavereissa, seminaareissa tai konferensseissa. Itsenäisenä johtajana hän pystyy helpommin tekemään neutraaleja havaintoja ja päätöksiä. Vuokrajohtaja ei keskity muiden miellyttämiseen tai oman ylennyksensä varmistamiseen. Väliaikaisena hän jää organisaation sisäisten sosiaalisten jännitteiden ulkopuolelle eikä mene mukaan työpaikan klikkeihin”, Jukka-Pekka toteaa ja muistuttaa vielä vuokrajohtajan olevan myös vakituista palkkajohtajaa riskittömämpi.

Mitä eroa perinteisellä johtajalla ja vuokrajohtajalla sitten on?

”Eipä niillä varsinaiseen työhön liittyen taida olennaisia eroja olla. Vuokrajohtajan toimenkuva ja tehtävät ovat samat kuin vakituisen palkkajohtajankin. Myöskään vastuualueissa ei ole eroja: kummallekin voidaan antaa täsmälleen samat vastuut. Molemmat voivat antaa ohjeita ja tehtäviä alaisilleen ja he raportoivat samalla tavalla samalle taholle”, pohti Kettunen ja hetken mietittyään jatkaa: ”Suurimpana erona taitaa olla se, että vuokrajohtaja tietää jo työn aloittaessaan työtehtävänsä, tavoitteensa ja aikarajansa.”

”Niin, ja usein vuokrajohtaja on ylipätevä toimeksiantoon, mikä tietenkin takaa parhaat mahdolliset tulokset”, muistuu vielä Jukka-Pekan mieleen.

Entä miten pitkäksi aikaa vuokrajohtaja pitää vuokrata?

”Sehän on ihan tapauskohtaista,” kertoo Jukka-Pekka Kettunen ja jatkaa: ”Vaikka vuokrajohtamistoimeksianto kestää tyypillisimmillään kolmesta kuukaudesta vuoteen, tiedän tapauksia, joissa asiakkaat ovat jatkaneet toimeksiantoja jopa useamman vuoden pituisiksi.”

Mitä vuokrajohtajan käyttö oikein maksaa?

”Vuokrajohtaja tulee usein asiakasorganisaatiolle edullisemmaksi kuin vastaavan tasoinen työsuhteinen palkkajohtaja”, vastaa Jukka-Pekka Kettunen heti ja tarkentaa: ”Tavanomaisin vuokrajohtajan palkkioperuste on tehdyt työpäivät. Lisäksi vuokrajohtaja laskuttaa toimeksiantoon selkeästi liittyvistä kuluistaan kulukorvauksen. Ja siinä ovatkin kaikki kustannukset: ei rekrytointikuluja, ei sivukuluja, ei työsuhteen päättymisestä aiheutuvia kuluja.”

Kiitoksia haastattelusta, Jukka-Pekka!

Jukka-Pekan ja muut LAK:n vuokrajohtajat löytyvät täältä. Kaikilla LAK-asiantuntijoilla on pitkä kokemus yleisjohtamisesta ja jokaisella omaa täsmäosaamista eri tarpeisiin.

Lue seuraavaksi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top